"Доверие ОХ" върнa в устава опция за увеличение на капитала с до 100 млн. лв.

Такава клауза имаше до 24 юни 2016 г., но изтече

"Доверие ОХ" върнa в устава опция за увеличение на капитала с до 100 млн. лв.

Снимка: Moldindconbank

(DUH / DOVUHL)
Коментари